công tác phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị

công tác phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị

Công tác phòng cháy, chữa cháy vào mùa khô tại đơn vị Nhằm thực hiện tốt sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Tân Uyên và chính quyền địa phương về công tác phòng cháy…