Hè năm 2017

Hè năm 2017

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm giáo dục tính tự lập, ham học hỏi, nâng cao kỹ năng sống và thực hành cho các em thanh niên học sinh. Ngày 10/7/2017 BCH Chi…

Hoạt động ngoại khóa