Giỗ Tổ Hùng Vương 2017 được nghỉ mấy ngày?

Giỗ Tổ Hùng Vương 2017 được nghỉ mấy ngày?

Có lẽ nhiều người đang rất quan tâm “sau Tết âm lịch thì giỗ tổ Hùng Vương 2017 được nghỉ mấy ngày?” để chuẩn bị lịch trình “ăn chơi” cho những ngày lễ. Theo Công văn 5039/BNV-TCCB của Bộ Nội vụ về…