công tác phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị

Công tác phòng cháy, chữa cháy vào mùa khô tại đơn vị
Nhằm thực hiện tốt sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Tân Uyên và chính quyền địa phương về công tác phòng cháy và chữa cháy vào mùa khô. Sáng nay ngày 13 thàng 3 năm 2019 tại trường Tiểu học Hiếu Liêm đã tổ chức thực hiện công tác PCCC, để nhằm phòng ngừa xảy ra cháy, đảm bảo sự an toàn trong nhà trường
Tin CTV