Hồ sơ kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2018-2019

Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giữa kỳ 2 đồi với học sinh khối 4+5, Tạo sự công bằng về kết quả học tập cho học sinh, nhà trường đã ban hành các quyết định và xây dựng kế hoạch kiểm tra triển khai đến toàn bộ giáo viên quán triệt tinh thần kiểm tra giữa kỳ 2.
1-qd hoi dong ra de kiem tra giua hoc ki 2 2016-2017

2-qd hoi dong sao in de kiem tra giua hoc ki 2 2016-2017

3-qd hoi dong coi kiem tra giua hoc ki 2 2017-2018

4-qd hoi dong cham kiem tra giua hoc ki 2 2016-2017

KH kiem tra giua HKII 2018-2019- PHT